Rejestracja ONLINE na szkolenia

Przyjęcie otrzymania zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone e-mailem.

Na podany adres korespondencyjny zostanie przesłany numer konta na który należy dokonać przedpłaty za szkolenie. Po dokonaniu płatności organizator wystawi fakturę VAT.

Najpóźniej na siedem dni przed planowaną datą szkolenia organizator prześle do uczestników potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie, harmonogram szkolenia, wraz z podaniem miejsca i czasu trwania.

Rezygnację należy zgłaszać w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku braku rezygnacji na piśmie, nieobecność zgłoszonego uczestnika nie upoważnia do zwrotu wpłaty.

W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 uczestników na jedno szkolenie i zapisu na cały cykl szkoleń przygotowaliśmy rabaty. Pytaj o szczegóły 22 333 88 04

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37 w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Wybierz szkolenie (należy wybrać co najmniej jedno szkolenie)Informacje o kliencie

Dane osoby/osób zgłoszonych na szkolenie


Dane kontaktowe


Dane adresowe
- wypełnienie pola jest obowiązkowe